Mgr. Josef Jašíček

Advokát

Mgr. Josef Jašíček vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde promoval v roce 2011. V rámci svého studia rovněž absolvoval dvousemestrální studijní pobyt na Právnické fakultě Universidade de Santiago de Compostela. Josef je členem advokátní komory České republiky.

Josef je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o., jehož hlavní specializací je zejména právo občanské, obchodní a trestní. V rámci své dosavadní právní praxe se zaměřuje především na oblast práva závazkového, pracovního, obchodních korporací, nemovitostí, ochrany osobnosti a na oblast průmyslových práv.

Josef poskytuje právní poradenství zejména při přípravě smluvní dokumentace, řešení pracovněprávní problematiky, zajišťování ochrany průmyslových práv, zásazích do ochrany osobnosti, jakož i při zastupování klientů v občanskoprávních a obchodních sporech v rámci občanského soudního řízení, nebo při zastupování klientů v rámci trestních a správních řízení.

Josef hovoří anglicky a španělsky.

team