Mgr. Monika Bagarová

Mgr. Monika Bagarová vystudovala Právnickou fakultu Palackého v Olomouci, obor právo a právní věda. Absolvovala studijní pobyt na Právnické fakultě Northumbria University Newcastle ve Velké Británii, kde se především zabývala problematikou trestního práva. Monika získala zkušenosti v oblasti trestního práva dále jako asistentka soudce na okresním soudě. Působí v advokátní kanceláři STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o. na pozici advokátního koncipienta od konce roku 2016. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje zejména na právo obchodní, M&A, strukturování transakcí, ale i právo trestní a občanské. Monika hovoří, kromě českého jazyka, plynně anglicky a na komunikační úrovni německy.

team