Vojtěch Bienek

Koncipient

Vojtěch Bienek působí v advokátní kanceláři STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o. na pozici advokátní koncipient od listopadu 2015. V rámci advokátní praxe se zaměřuje na především na občanské právo, obchodní právo, a právo bankovnictví a kapitálových trhů.

Před nástupem do advokátní kanceláře STRNAD JOCH LOKAJÍČEK Vojtěch působil v přední české advokátní kanceláři, a to postupně na studentské a koncipientské pozici. Zde se účastnil řady transakcí v oblasti akvizic, obchodů a úvěrových vztahů a poradenství v oblasti právních a regulačních aspektů poskytování finančních služeb a kolektivního investování, nabídky cenných papírů a přijímání k obchodování na veřejných trzích.

Vojtěch vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, magisterský obor právo a právní věda, studium ukončil v roce 2013. V roce 2012 studoval jeden semestr na University of Pretoria v Jihoafrické republice, kde se mj. zabýval problematikou práva mezinárodního obchodu.

Vojtěch hovoří plynně anglicky.

team