Mgr. Matyáš Troup

Matyáš absolvoval v roce 2013 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor právo a právní věda.

Po ukončení studia Matyáš nastoupil jako odborný referent do právního oddělení Ministerstva financí, kde se zabýval zejména správním právem a herním právem. Následně Matyáš působil v advokátní kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, kde se specializoval na oblast bankovnictví a platebních služeb. Od roku 2015 Matyáš zahájil spolupráci se STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o., kde působí jako spolupracující advokát.

Matyáš se věnuje generální praxi, v oblasti občanského a obchodního práva zejména projekty spojenými s nemovitostmi, závazkovými právními vztahy, právem obchodních společností a insolvencemi. V oblasti trestního práva se Matyáš zabývá trestní obhajobou před soudem a zastupováním poškozeného v trestním řízení, v oblasti správního práva pak otázkami správního řízení, stavebního práva či herního práva, v oblasti evropského práva zejména dopady evropské regulace, v oblasti mezinárodního práva zejména ochranou mezinárodních investic.

Matyáš poskytoval a poskytuje právní služby společnostem, které patří na tuzemském trhu k největším ve svém oboru v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, loterií i nemovitostních projektů. Případy byly skutkově a právně vysoce náročné a mnohdy co do řešení právních otázek unikátní.

Matyáš hovoří kromě českého jazyka plynně anglicky a německy.