Mgr. Eliška Bartošicová

Eliška vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Právo a právní věda. Během studií získala další zkušenosti vykonáním stáže na Krajském soudě v Hradci Králové. Eliška též absolvovala studijní pobyt na Právnické fakultě Northumbria University, Newcastle upon Tyne, Velká Británie, kde se věnovala především trestnímu právu a problematice obchodních smluv.

Eliška spolupracuje s advokátní kanceláři STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o. od prosince 2017, nyní na pozici advokátní koncipientky. V rámci své koncipientské praxe se zaměřuje na právo trestní, občanské, obchodní, ale i správní a pracovní.

Eliška hovoří, kromě českého jazyka, též plynně anglicky a ovládá základy německého jazyka.