STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.

is a progressive Czech law firm with clients among prominent Czech and international legal entities and individuals. SJL has been established by merger of legal practices of the founding partners, Mr. Miloslav Strnad, Mr. Michal Strnad, Mr. Marek Joch and Mr. Andrej Lokajíček

SJL is team of young dynamic lawyers and legal assistants with reasonable experience in the legal field, both domestically and internationally. Prior to the law firm’s establishment, all the SJL founders held key positions in prestigious law firms for many years.

 

STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o. offers full range of legal services, from narrowly specialized till complex general legal services. SJL covers the full range of legal matters, inter alia fields of dispute agenda, M&A, energy industry, health care, project structuring and realization, banking and insurance, insolvency, employment or competition law. In the past years, SJL lawyers took part in number of important national and international transactions and cases.

 

Do not hesitate to contact SJL to discuss your legal matter.

 

References

Advokátní kancelář provedla velmi detailní rozbor stávající pracovněprávní dokumentace a zpracovala přehled nedostatků, které by bylo vhodné odstranit. V návaznosti na tento přehled SJL navrhla úpravy a doplnění jednotlivých stávajících dokumentů, případně zpracovala návrhy nových dokumentů. U advokátní kanceláře SJL, včetně vedoucího projektu Mgr. Lokajíčka, oceňujeme pečlivou přípravu k řešení problematiky, metodiku, logický sled a srozumitelný… Read more
Ing. Jana SchmidováPosouzení a aktualizace pracovněprávní dokumentaceELEKTROTRANS a.s