Možnou restrukturaci dceřiných společností jsme s našimi poradci řešili více než rok. Bylo to právě komplexní a detailní řešení advokátů STRNAD JOCH LOKAJÍČEK, které nám poskytlo požadovaný směr a výsledek. Představitel SJL, Mgr. Ing. Marek Joch, a celý team působil v roli vedoucího poradce a poskytovatele právních služeb v rámci předmětné restrukturace, kdy díky jejich odbornému a zkušenému přístupu k danému projektu bylo možné dospět k úspěšnému cíli, který jsme požadovali.
Celý proces byl navíc ztížen probíhajícím sporem mezi NSZ a ERÚ. Na kauze NSZ x ERÚ spolupracovalo několik AK, každá se specializací na určitou část, kdy představitelé SJL působili, jako specialisti v oblasti energetiky, ERÚ a licenčních otázek. SJL byla schopna neprodleně reagovat na jednotlivé výzvy celého procesu a poskytla nám v celém průběhu vysoce odborné poradenství. Jasně ukázala, že se v této oblasti nejen velmi dobře orientuje a složité zadání, které vyplývalo z komplikovanosti celého případu, zvládla k naší plné spokojenosti, ale navíc jí navržené řešení ve změti sporu daných státních institucí vykazovalo značnou míru elegance.

RNDr. František SmolkaRestrukturace dceřiných společností a spor NSZ x ERÚSOLAR GLOBAL a.s.