Reference

SJL působila jako výlučný právní a strukturační poradce v rámci rozvojových projektů v Berlíně a Madridě. Jedná se o komplexní investiční projekty naší skupiny, zahrnující, kromě jiného, i celkové řešení exportních aspektů a aspektů projektového financování. Tyto projekty jsou klíčové pro budoucí rozvoj celé skupiny, kdy právě profesionální přístup a zkušenosti SJL a vedoucího projektu Mgr. Ing. Marka Jocha, splnily naše požadavky na právní poradce v takto důležitém procesu.

Advokátní kancelář STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti nejen dokázala, že má rozsáhlé znalosti exportních projektů a právního rámce podpory exportu a bankovního financování zahraničních projektů, ale díky zkušenostem SJL a celého týmu byly tyto i precizně použity způsobem, aby bylo možné projekty z počáteční vize uvést v život.

Roman Weck

Projekty Berlín a Madrid, SUPERFLY HOLDING a.s.

Advokátska kancelária SJL pripravovala pre spoločnosti skupiny job v ČR kompletné činnosti spojené so založením, kúpou a zmenami jednotlivých spoločností ako aj tvorbu holdingovej štruktúry celej skupiny.
Zároveň zabezpečovala prípravu pracovno-právnej dokumentácie pre zamestnancov – pracovné zmluvy, dohody o dočasnom pridelení, dohody o prácach konaných mimo pracovných pomerov, ukončenie zmlúv, dodatky a ďalšie – presne prispôsobené našim potrebám a špecifikáciám. Rovnako pre nás vypracovala návrh zmlúv pre klientov presne podľa nášho zadania a potrieb jednotlivých projektov.
Advokátska kancelária nás plnohodnotne zastupuje aj pred štátnymi inštitúciami a v tomto smere získala tiež našu úplnú dôveru.
Naše požiadavky boli vždy vykonané včas, precízne a s vysokou odbornosťou.
SJL je pre nás partnerom v právnej oblasti a našu spoluprácu si nesmierne ceníme a doporučujeme aj iným spoločnostiam spoluprácu práve s takýmto partnerom.

JUDr. Július Gaži

Štrukturácia a príprava pracovno-právnej a obchodnej dokumentácie pre Skupinu Job, job solutions s.r.o.

Advokátní kancelář provedla velmi detailní rozbor stávající pracovněprávní dokumentace a zpracovala přehled nedostatků, které by bylo vhodné odstranit. V návaznosti na tento přehled SJL navrhla úpravy a doplnění jednotlivých stávajících dokumentů, případně zpracovala návrhy nových dokumentů. U advokátní kanceláře SJL, včetně vedoucího projektu Mgr. Lokajíčka, oceňujeme pečlivou přípravu k řešení problematiky, metodiku, logický sled a srozumitelný výklad návrhu řešení. Stejně tak vstřícnost k okamžitému projednání vzniklých nejasností či dotazů ze strany naší společnosti. O profesionalitě advokátní kanceláře SJL svědčí i to, že při zákaznickém auditu jsme v oblasti pracovněprávní dokumentace uspěli v plném rozsahu požadavků zákazníka.

Ing. Jana Schmidová

Posouzení a aktualizace pracovněprávní dokumentace, ELEKTROTRANS a.s.