Kontakt

STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.

Jugoslávská 620/29

120 00 Praha 2

ID datové schránky:  g7cuktm

Registrace: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 236059
IČO: 03680215
DIČ: CZ03680215
Bankovní spojení:
2111163282/2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
107-9521570237/0100 Komerční banka, a.s.

Rádi Vám poskytneme naše služby, níže nás můžete přímo kontaktovat.

Informace pro spotřebitele
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.