Advokátska kancelária SJL pripravovala pre spoločnosti skupiny job v ČR kompletné činnosti spojené so založením, kúpou a zmenami jednotlivých spoločností ako aj tvorbu holdingovej štruktúry celej skupiny.
Zároveň zabezpečovala prípravu pracovno-právnej dokumentácie pre zamestnancov – pracovné zmluvy, dohody o dočasnom pridelení, dohody o prácach konaných mimo pracovných pomerov, ukončenie zmlúv, dodatky a ďalšie – presne prispôsobené našim potrebám a špecifikáciám. Rovnako pre nás vypracovala návrh zmlúv pre klientov presne podľa nášho zadania a potrieb jednotlivých projektov.
Advokátska kancelária nás plnohodnotne zastupuje aj pred štátnymi inštitúciami a v tomto smere získala tiež našu úplnú dôveru.
Naše požiadavky boli vždy vykonané včas, precízne a s vysokou odbornosťou.
SJL je pre nás partnerom v právnej oblasti a našu spoluprácu si nesmierne ceníme a doporučujeme aj iným spoločnostiam spoluprácu práve s takýmto partnerom.

JUDr. Július GažiŠtrukturácia a príprava pracovno-právnej a obchodnej dokumentácie pre Skupinu Jobjob solutions s.r.o.