Advokátní kancelář provedla velmi detailní rozbor stávající pracovněprávní dokumentace a zpracovala přehled nedostatků, které by bylo vhodné odstranit. V návaznosti na tento přehled SJL navrhla úpravy a doplnění jednotlivých stávajících dokumentů, případně zpracovala návrhy nových dokumentů.
U advokátní kanceláře SJL, včetně vedoucího projektu Mgr. Lokajíčka, oceňujeme pečlivou přípravu k řešení problematiky, metodiku, logický sled a srozumitelný výklad návrhu řešení. Stejně tak vstřícnost k okamžitému projednání vzniklých nejasností či dotazů ze strany naší společnosti. O profesionalitě advokátní kanceláře SJL svědčí i to, že při zákaznickém auditu jsme v oblasti pracovněprávní dokumentace uspěli v plném rozsahu požadavků zákazníka.

Ing. Jana SchmidováPosouzení a aktualizace pracovněprávní dokumentaceELEKTROTRANS a.s