SJL působila jako výlučný právní a strukturační poradce v rámci rozvojových projektů v Berlíně a Madridě. Jedná se o komplexní investiční projekty naší skupiny, zahrnující, kromě jiného, i celkové řešení exportních aspektů a aspektů projektového financování. Tyto projekty jsou klíčové pro budoucí rozvoj celé skupiny, kdy právě profesionální přístup a zkušenosti SJL a vedoucího projektu Mgr. Ing. Marka Jocha, splnily naše požadavky na právní poradce v takto důležitém procesu.
Advokátní kancelář STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti nejen dokázala, že má rozsáhlé znalosti exportních projektů a právního rámce podpory exportu a bankovního financování zahraničních projektů, ale díky zkušenostem SJL a celého týmu byly tyto i precizně použity způsobem, aby bylo možné projekty z počáteční vize uvést v život.

Roman WeckProjekty Berlín a MadridSUPERFLY HOLDING a.s.