Mgr. Dominika Marková

Dominika je součástí týmu advokátní kanceláře STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti, s.r.o. od února 2017, aktuálně na pozici advokátky. V rámci své právní praxe se zaměřuje především na právo občanské, trestní a také na insolvenční řízení.

Dominika vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, magisterský obor právo a právní věda, na které studium ukončila v polovině roku 2016. V rámci svých studií Dominika absolvovala jeden semestr na Université de Bourgogne v Dijonu, kde se soustředila zejména na evropské právo a mezinárodní právo veřejné.

Již před nástupem do naší advokátní kanceláře Dominika působila v advokacii, a to během svých studií a následně také jako advokátní koncipientka.

Dominika hovoří plynně anglicky a na komunikační úrovni francouzsky.