Mgr. Barbora Dohnal Gábová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde promovala v roce 2009. V témže roce Barbora nastoupila do BBH, advokátní kancelář, s.r.o., kde působila nejprve jako advokátní koncipient a následně jako spolupracující advokát až do konce dubna 2016.

Od května 2016 je Barbora spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.

Barbora se zaměřuje zejména na občanské a obchodní právo. V rámci této oblasti se věnuje převážně korporátnímu právu, oblasti M&A, právu nemovitostí, právu neziskových organizací, pracovnímu právu a Due Diligence. Významné zkušenosti získala Barbora také v oblasti energetického a stavebního práva.

Barbora poskytovala právní poradenství v celé řadě akvizičních projektů, projektů úvěrového financování či restrukturalizace společností. Barbora v rámci M&A oblasti a oblasti práva neziskových organizací poskytovala právní poradenství při fúzi obecně prospěšných společností působících v České republice. Barbora byla členem týmu, který poskytoval právní poradenství Skupině ČEZ v rámci akvizice a výstavby fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem přesahujícím 100 MW, jakož i v oblasti regulace energetiky.

Mimo hlavních oblastí svého zaměření získala Barbora zkušenosti i v oblasti práva cenných papírů a kapitálového trhu, když se podílela na přípravě emise dluhopisů v celkovém objemu 400 mil. EUR emitovaných na zahraničním kapitálovém trhu.

Barbora je členem České advokátní komory, hovoří česky a anglicky.