Mgr. David Dočekal

David spolupracuje s advokátní kanceláři STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o. od března 2016. V rámci advokátní praxe se zaměřuje především na občanské právo a obchodní právo, ale i správní a trestní právo.

David vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, magisterský obor právo a právní věda, studium ukončil v roce 2016. V roce 2015 studoval jeden semestr na University of Groningen v Nizozemí, kde se mj. zabýval problematikou evropského práva.

David hovoří plynně anglicky.

team