Mgr. Ondřej Leinweber

Ondřej začal spolupracovat s advokátní kanceláří STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o. na pozici právního asistenta už během posledního roku svého studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které ukončil úspěšným složením státních závěrečných zkoušek v lednu 2018. Následně nastoupil na pozici advokátního koncipienta.

Během studií Ondřej také pracoval jako pomocná vědecká pracovní síla na Katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se účastnil grantového projektu zabývajícím se zkoumáním aplikace základních lidských práv obecnými soudy (s výjimkou Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu) v České republice v letech 2005 a 2015. Dále poskytoval i poradenskou činnost ve Studentské právní poradně této univerzity.

V rámci své právní praxe se Ondřej věnuje širšímu spektru právních oborů, a to přes občanské, obchodní, insolvenční či správní právo, až po problematiku pojišťovnictví, bankovnictví či přeměn společností.

Ondřej hovoří česky a anglicky.