Mgr. Michal Strnad

Společník

  • 2005 absolutorium na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni
  • od roku 2005 členem Advokátní komory České republiky
  • od roku 2008 advokátem
  • od září 2005 do ledna 2006 spolupráce s advokátní kanceláří Pokorný, Wagner & partneři
  • následně do prosince 2013 spolupráce s BBH, advokátní kancelář, s.r.o.
  • zakládající společník STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.

Nejen z počátku mé několikaleté praxe mi bylo ctí podílet se na mnoha zajímavých projektech a získávat cenné zkušenosti od kolegů, které považuji za špičkové a přední právníky na trhu právních služeb přesahující hranice České republiky.

Díky tomu a mé další praxi, kdy jsem zastupoval klienty jako vedoucí advokát, jsem získal cenné zkušenosti zejména v oblastech soukromého práva, a to při komplexním poradenství, při přípravě smluv, při M&A transakcích, jakož i při řešení sporů před soudy i rozhodčími tribunály.

Mojí specializací je rovněž agenda insolvenčního řízení, v rámci které jsem zastupoval klienty jak na straně věřitele, dlužníka, tak i insolvenčního správce, což mi umožnilo získat vhled do této oblasti ze všech perspektiv.

Zaměřuji se i na zdravotnické právo. V této oblasti jsem pomáhal klientům mimo jiné při akvizicích společností poskytujících zdravotní služby, při jednáních se zdravotními pojišťovnami, v rámci smírčích jednání, jakož i při jednáních o smlouvách se zdravotními pojišťovnami a dalšími smluvními partnery.

Vážím si důvěry klientů, která mi dává energii do další práce. Zároveň jsem si vědom toho, že tato důvěra znamená můj závazek vykonávat práci svědomitě a efektivně.

Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.

team