Mgr. Ing. Marek Joch

Společník

Mgr. Ing. Marek Joch vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor právo a právní věda a Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance. Marek je členem advokátní komory České republiky.

Do konce roku 2014 Marek působil jako vedoucí právník BBH, advokátní kancelář, s.r.o., poté jako samostatný advokát a od začátku 2015 Marek zastává pozici společníka STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.

Marek se zejména specializuje na M&A, strukturování transakcí, obchodní právo, právo cenných papírů, bankovní a pojišťovací právo, finanční právo a právo kapitálových trhů, energetické právo a právo hospodářské soutěže.

V rámci ekonomického vzdělání se Marek specializoval na finanční otázky se zaměřením na modelování trhů a projektů a nastavení finančních a investičních struktur.

Marek se významným způsobem podílel na mnoha M&A projektech pro významné mezinárodní společnosti, v rámci vytváření joint-venture či samostatných holdingových struktur, na projektech komplexního zajištění akvizic, včetně regulatorních otázek (jako jsou antimonopolní souhlasy či souhlasy ČNB), projektech právních Due Diligence, jakož i např. na projektech strukturování transakcí včetně exportních projektů.

V oblasti M&A Marek například aktuálně působí jako výlučný právní poradce v rámci vstupu na nové trhy pro významné nadnárodní holdingové uskupení nebo se v minulosti podílel na vytváření samostatné holdingové struktury – Energetický a Průmyslový Holding a.s. (EPH). V rámci těchto projektů je Marek zapojen do všech jejich částí od zajišťování due diligence, vytváření holdingové struktury, přípravy antimonopolní notifikace až po vyjednávání a přípravu transakční dokumentace.

V oblasti energetiky Marek působil a působí jako vedoucí právník v mnoha projektech restrukturací a akvizic pro významné hráče v oblasti energetiky (Vinci Energies, EPH, Skupina ČEZ, atd.), jakož i na vytvoření speciálních fondových a jiných alternativních struktur sdružujícího aktiva z oblasti obnovitelných zdrojů.

V oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, Marek působil a působí jako vedoucí právník v projektech mnoha českých a zahraničních finančních institucí, včetně Raiffeisenbank a.s., Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), Česká pojišťovna a.s., PPF banka, a.s., Crédit Agricole, Corporate and Investment Banking (CA CIB). Marek v rámci těchto projektů standardně poskytuje právní poradenství v rámci přípravy a vyjednávání smluvní dokumentace či strukturace transakcí, včetně rozsáhlých exportních projektů.

V oblasti práva kapitálových trhů Marek poskytuje právní poradenství českým a zahraničním komerčním a investičním bankám a společnostem. Marek v minulosti rovněž poskytoval právní poradenství například pro Českou národní banku (ČNB), či působil jako vedoucí právník v rámci historicky největší emise dluhopisů v oblasti střední Evropy pro společnost Energetický a Průmyslový Holding a.s. (EPH).

Marek hovoří, kromě českého a slovenského jazyka, plynně anglicky a na komunikační úrovni německy.

team