JUDr. Magda Hovorková

JUDr. Magda Hovorková v roce 2006 dokončila Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde v roce 2008 získala rovněž titul JUDr. V rámci studentského výměnného programu Erasmus Magda absolvovala roční stáž na nizozemské Utrechtské univerzitě se zaměřením na právo Evropské unie.

Po ukončení studia Magda pracovala dva roky v odboru kompatibility s právem Evropských společenství na Úřadu vlády České republiky, kde zodpovídala zejména na implementaci a dodržování evropské legislativy v oblasti hospodářské soutěže, veřejných zakázek a veřejných podpor.

O roku 2008 se Magda věnuje advokacii. Působila v předních českých advokátních kancelářích, kdy se zaměřovala především na korporátní právo, veřejné zakázky, pracovní právo, smluvní či spornou agendu. Magda je členkou České advokátní komory.

V rámci korporátního práva Magda pomáhala klientům jak při zakládání obchodních společností a jejich každodenním managementu, tak také při komplexních transakcích, např. při přeměnách obchodních společností, restrukturalizacích či akvizicích, včetně transakcí zahrnujících proces Due Diligence či notifikaci spojení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Kromě běžné pracovněprávní agendy, jako je např. nabírání a propouštění zaměstnanců Magda poskytovala klientům poradenství také při uzavírání výrobního závodu a hromadném propouštění zaměstnanců, vyjednávání s odborovou organizací a stávce zaměstnanců či úspěšně zastupovala zaměstnavatele ve sporu o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Magda asistovala zaměstnavatelům také při relokaci zaměstnanců ze zahraničí, včetně získávání pracovního povolení a imigračních otázek.

Magda rovněž zastupovala řadu zadavatelů při výkonu zadavatelských činností spočívající v kompletním zajištění procesu zadání veřejné zakázky, od přípravy zadávací dokumentace vč. smlouvy na plnění veřejné zakázky, asistence při posouzení a hodnocení nabídek, až po zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Nejvyšším správním soudem v řízení o kasační stížnosti.

Magda má rovněž bohaté zkušenosti s přípravou smluvní dokumentace či s vymáháním pohledávek. Magda se věnuje také ochraně osobních údajů.

Kromě českého jazyka Magda plynně hovoří anglicky a rusky.