Mgr. Martin Doucha

Martin vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od ledna 2013 je advokátem zapsaným u České advokátní komory.

V letech 2007  – 2020 působil Martin jako právník v advokátní kanceláři BBH. V květnu 2020 své působení v BBH na pozici vedoucího advokáta ukončil a rozšířil řady advokátů STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.

Martin se věnuje obecné advokátní agendě a díky své široce zaměřené praxi dokáže klientům poskytovat komplexní právní služby, ve kterých propojuje zkušenosti jak z oblastí práva smluvního a transakčního (M&A), tak také z oblasti vedení soudních sporů a dále z oblastí práva hospodářské a nekalé soutěže, insolvenčního práva a práva duševního vlastnictví.

Z významných M&A projektů, na kterých se Martin podílel, lze zmínit založení Energetického a průmyslového holdingu, a.s. a jeho následnou restrukturalizaci, akvizice několika energetických společností ze strany ČEZ a. s. a její dceřiné společnosti ČEZ ESCO, a.s., komplexní zastupování klienta při akvizici, provozování a následném prodeji nejmodernějšího multifunkčního stadionu v České republice (Stadion Eden) nebo založení joint-venture České pojišťovny a.s. a investičního zprostředkovatele ZFP akademie, a.s.

Mezi řadou významných sporů, v rámci kterých poskytoval Martin klientům právní služby, lze uvést úspěšné zastupování O2 Czech Republic a.s. při obraně proti uplatnění pohledávek z údajně připravovaných telekomunikačních projektů ve výši cca 12 mld. Kč ze strany slovenské společnosti BELL TRADE s.r.o., zastupování Home Credit, a.s. ve sporech o výklad rozhodčích doložek a o platnost rozhodčích nálezů, právní poradenství O2 Czech Republic a.s. při obraně proti nařčení z údajného stlačování marží na trhu širokopásmového připojení k internetu, zastupování České pošty, s.p. v nekalosoutěžních sporech s alternativními poskytovali poštovních služeb či právní poradenství ve věci sporů o užívání ochranných známek „ŠKODA” mezi významnými podnikatelskými skupinami.

Z insolvenčních řízení, ve kterých se Martin podílel na zastupování věřitelů, patří mezi nejvýznamnější zastupování Citibank N.A. uplatňující pohledávky přesahující 10 mld. Kč v insolvenčním řízení OKD, a.s. nebo zastupování dodavatele energií Amper Market, a.s. v insolvenčním řízení Energie pod kontrolou, obecně prospěšně společnosti (EPK), s přihlášenou pohledávkou ve výši cca 90 mil. Kč.

Právní služby poskytuje Martin v českém a anglickém jazyce.

team