Mgr. Lenka Janečková

Advokát

Lenka Janečková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, magisterský obor právo a právní věda, studium ukončila v roce 2007. Je členkou České advokátní komory od roku 2015 a působí jako samostatný advokát trvale spolupracující s advokátní kanceláří STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.

Lenka již v rámci svého studia působila v několika advokátních kancelářích, jako např. Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. nebo Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. Následně v roce 2006 měla Lenka angažmá u Ústavního soudu České republiky, kde působila na pozici asistenta předsedy Ústavního soudu ČR.

Na základě výběrového řízení se Lenka stala asistentem soudce u Obvodního soudu pro Prahu 4, kde působila od roku 2007 do roku 2015. V rámci praxe v justici absolvovala postupně všechny soudní úseky, tedy úsek trestní, exekuční, opatrovnický. Nejdéle působila na úseku civilním, kde pracovala po sedm let s několika soudci a v posledních třech letech jako asistent předsedy soudu a místopředsedy soudu. V roce 2013 složila odbornou justiční zkoušku ověřující, že splnila předpoklady po odbornou připravenost a vědomostní nároky potřebné pro výkon funkce soudce.

Vedle práce v justici se věnovala přednáškové činnosti zaměřené na vzdělávání v oboru práva, zejména ve specializovaných prezenčních kurzech.

V rámci advokátní praxe se Lenka zaměřuje na občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, trestní právo a sporná řízení včetně řízení před soudy.

Lenka hovoří plynně anglicky.

team